Απόφαση ΔΕΔ 2121/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο της παρ.1α & 2α άρθρου 54 Ν.4174/2013 - εκπρόθεσμη υποβολή τροποιητικής δήλωσης φορολογίας ΜΥΦ (Α’-Δ΄ τρίμηνο) 2014- βρέθηκαν εκπρόθεσμες δηλώσεις ΜΥΦ από την αναζήτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Έλεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ» της ΑΑΔΕ: ΑΡΘΡΟ 63,14 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1022/2014 ΠΟΛ.1278/2015, ΠΟΛ.1011/2016, ΠΟΛ.1252/2015 ΠΟΛ.1026/2018, ΔΙΕΠΙΔΙ ΥΠΑΕΦ Β 1092650/2020 _1112 _4879158_

30 Σεπτεμβρίου 2020