Απόφαση ΔΕΔ 2202/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΤΜ-ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ- ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΟΥ-ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_1738/2017 ΣΤΕ_1111 _3594172_

14 Οκτωβρίου 2020