Απόφαση ΔΕΔ 2205/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ_ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ 1 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 _ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4308/2014 _(ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.4308/2014 _ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ 1 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Ν.4308/2014 _ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ.7 & 8 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.4308/2014 _ΑΡΘΡΟ 40 ΤΟΥ Ν.4308/2014 _1112 _3267829_

15 Οκτωβρίου 2020