Απόφαση ΔΕΔ 2206/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ_ ΑΡΘ. 5 & 63 Ν. 4174/2013_1112 _8354417_

15 Οκτωβρίου 2020