Απόφαση ΔΕΔ 2220/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΦΑ Ν 3091/2002- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΟ - ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΡΘ 6 ΠΑΡ 4 ΤΗΣ Π.Ν.Π. 30/3/2020 & ΤΗΣ Α.Υ.Ο. 1122/2020 _1110 _9922878_

20 Οκτωβρίου 2020