Απόφαση ΔΕΔ 2229/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

: Φ.Α.Π. 2012 & 2013 & ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2014 & 2015 & 2016 & 2017_ΑΙΤΗΜΑ: 1) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ Φ.Α.Π. & ΕΝ.Φ.Ι.Α. _2) ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΚΑΙ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ_1112 _9639485_

26 Οκτωβρίου 2020