Απόφαση ΔΕΔ 2230/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΩΡΕΑ: 26 Ν.27/1975 , 44 Ν.4141/2013, ΠΟΛ 1106/2014, Ε2032/2019, Ε 2198/2019 _1110 _5863972_

27 Οκτωβρίου 2020