Απόφαση ΔΕΔ 2247/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ_ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Π. _Ν.4174/2013 (ΑΡΘΡΟ 72)_Ν.2961/2001 (ΑΡΘΡΑ 3 & 4 & 5 & 6 & 9 & 10 & 13 & 22 & 73& 102)_Ν.2948/2001 (ΑΡΘΡΟ 12)_Ν.2523/1977 (ΑΡΘΡΟ 2)_1112 _4619259_

30 Οκτωβρίου 2020