Απόφαση ΔΕΔ 2310/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Επιστροφή φόρου πολυτελείας για αγαθά που αγοράζονται ενδοκοινοτικώς, και την παραλαβής τους επιβαρύνθηκαν με φόρο πολυτελείας, όμως αυτά δεν πωλήθηκαν στο εσωτερικό χώρας, αλλά απεστάλησαν σε άλλη χώρα της Ε.Ε.. Δεν παρέχεται εκ του νόμου δυνατότητα επιστροφής του φόρου πολυτελείας, που αποδόθηκε κατά τη στιγμή της ενδοκοινοτικής αποκτήσεως των αγαθών_1112 _9509542_

10 Νοεμβρίου 2020