Απόφαση ΔΕΔ 2383/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΙΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ_ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_Φ.Π.Α_ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ Κ.Β.Σ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004_ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ_1110 _9262796_

16 Νοεμβρίου 2020