Απόφαση ΔΕΔ 238/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης με καταθέσεις από κληρονομιά, χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση φόρου κληρονομιάς_1112 _8238337_

03 Φεβρουαρίου 2020