Απόφαση ΔΕΔ 2440/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Προσαύξηση Περιουσίας - Αναπομπή από Διοικητικό Πρωτοδικείο προκειμένου η ενδικοφανή προσφυγή που είχε απορριφθεί ως εκπρόθεσμη, εξεταστεί επί της ουσίας_1112 _1178419_

20 Νοεμβρίου 2020