Απόφαση ΔΕΔ 2441/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Προσαύξηση Περιουσίας - Αναπομπή από Διοικητικό Πρωτοδικείο προκειμένου η ενδικοφανή προσφυγή που είχε απορριφθεί ως εκπρόθεσμη, εξεταστεί επί της ουσίας Το ποσό εμβάσματος που κρίθηκε από το Διοικητικό Εφετείο ότι δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας αφού προέρχεται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου, δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση για την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου έτους λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της πράξης της εισφοράς_1110. _2994246_

20 Νοεμβρίου 2020