Απόφαση ΔΕΔ 2453/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Διακίνηση αγαθών χωρίς συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο μετά από έλεγχο των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)_1110 _400751_

23 Νοεμβρίου 2020