Απόφαση ΔΕΔ 2525/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2019_ΆΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν.2859/2000_ΆΡΘΡΟ 38 ΤΟΥ Ν.2859/2000_1110 _1345920_

08 Δεκεμβρίου 2020