Απόφαση ΔΕΔ 2532/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΑΡ. 5 Ν. 4174/2013, ΠΑΡ. 2 ΑΡ. 64 Ν 4125/1960, ΑΡ. 63 ΠΑΡ. 1 Ν. 4174/2013, ΑΡ. 2 ΠΟΛ 1064/2017_1112 _8670444_

08 Δεκεμβρίου 2020