Απόφαση ΔΕΔ 2540/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018_ΆΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ Ν.4174/2013_ΆΡΘΡΟ 67 ΤΟΥ Ν.4172/2013_1111 _1473744_

08 Δεκεμβρίου 2020