Απόφαση ΔΕΔ 2601/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο άρθρου 54 ΚΦΔ- εκπρόθεσμη υποβολή ΜΥΦ: άρθρα 14 παρ. 3, 54 παρ. 1 (α’) & 2 (α’) Ν. 4174/2013, ΠΟΛ 1022/2014, ΠΟΛ 1011/2016, ΠΟΛ 1078/2015, ΠΟΛ 1026/2018_1112 _3751885_

28 Δεκεμβρίου 2020