Απόφαση ΔΕΔ 28e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 43Α Ν. 4172/2013 – ΑΝΑΠΗΡΙΑ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_ΆΡΘΡΟ 43Α Ν. 4172/2013_ΠΟΛ. 1034/2017_1112 _9163891_

26 Οκτωβρίου 2020