Απόφαση ΔΕΔ 294/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Τέλος επιτηδεύματος : Απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής _6471919_

07 Φεβρουαρίου 2020