Απόφαση ΔΕΔ 311/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πρόστιμα του άρθρου 4 παρ 1 εδ πρώτο και δεύτερο του Ν2523_1997 και του άρθρου 54 παράγραφοι 1 και 2 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2014 και για τα φορολογικά έτη 2014 _ 2017_ Μεταβολή φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό_ _3442026_

10 Φεβρουαρίου 2020