Απόφαση ΔΕΔ 312/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ _1112 _8146480_

10 Φεβρουαρίου 2020