Απόφαση ΔΕΔ 387/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Φορολογικό έτος 2018 - εκκαθάριση φόρου εισοδήματος - μη αναγνώριση ποσών κερδών από συμμετοχή σε κοινοπραξία -δεν προκύπτει η συμμετοχή _1112 _6035709_

24 Φεβρουαρίου 2020