Απόφαση ΔΕΔ 440/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Κ.Φ.Δ. _ Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 _1334955_

03 Μαρτίου 2020