Απόφαση ΔΕΔ 528/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο άρθρου 54 παρ.1 περ. ζ του ν. 4174/2013 εκπρόθεσμης υποβολής περιβαλλοντικού τέλους 2018 ΑΡΘΡΟ 6Α Ν.2939-ΚΥΑ180036/952/2017-ΠΟΛ.1211/17 ΠΟΛ.1091/2018 - ΑΡΘΡΟ 54 Ν.4174/13 - ΠΟΛ. 1252/15 ΠΟΛ. 1160/18 _1110 _932483_

11 Μαρτίου 2020