Απόφαση ΔΕΔ 615/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμα μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τουριστική επιχείρηση - διαφορές εισοδήματος_1112 _3195912_

20 Μαρτίου 2020