Απόφαση ΔΕΔ 649/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης για το περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας _8052820_

13 Απριλίου 2020