Απόφαση ΔΕΔ 66/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, Ε 2018/28-01-2019, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΠΌ ΔΟΣ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΟΠΟΥ ΗΤΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2013 _1110 _7078589_

13 Ιανουαρίου 2020