Απόφαση ΔΕΔ 728/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Φ.Μ.Α. & ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ_1112 _1137964_

10 Απριλίου 2020