Απόφαση ΔΕΔ 72/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφοι 1 και 2 του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή πρώτης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2016_ Αναδρομική καταβολή επιδόματος τέκνων_ _4425912_

08 Ιανουαρίου 2020