Απόφαση ΔΕΔ 742/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο άρθρου 54 παρ.1ζ ν.4174/13 εκπρόθεσμης υποβολής περιβαλλοντικού τέλους 2018 ΑΡΘΡΟ 6Α Ν.2939, ΚΥΑ 180036/952/2017 ΠΟΛ.1211/2017, ΠΟΛ.1091/2018, ΠΟΛ.1252/2015 ΠΟΛ. 1160/2018, ΑΡΘΡΟ 28 ν.4174/2013 ΔΕΛ Α 1069048/2014 _1110 _9291019_

10 Απριλίου 2020