Απόφαση ΔΕΔ 753/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Φορολόγηση αμοιβών από αυτοέκδοση (δημόσιος Υπάλληλος): Άρθρα 7, 21, 64 & 72 ν.4172/13 Άρθρο 9 ν.4174/13, Α.1041/2019 AΑΔΕ, ΔΕΑΦ Α 1118624/2016, 1030679/2016 έγγραφο της ΔΕΆΦ Α _1112 _734309_

14 Απριλίου 2020