Απόφαση ΔΕΔ 763/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Τροποποιητική δήλωση ΦΜΑ έτους 2019_ διόρθρωση έκτασης μεταβιβασθέντος ακινήτου _5394059_

30 Απριλίου 2020