Απόφαση ΔΕΔ 823/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ_ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)_ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 4172/2013_ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)_ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_1112 _8136408_

05 Μαΐου 2020