Απόφαση ΔΕΔ 994/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΚΒΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜ.ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΑΡΘ 5 Ν.2523/97), ΠΝΠ &ΤΗΝ Ε 2043/2020 _1112 _7518485_

01 Ιουνίου 2020