Απόφαση ΔΕΔ 159/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Αρθρο 6 ν 4684/ 2000 & Α 1273/2020, ΑΡΘΡΟ 6 Ν 2961/2001 & ΑΡΘΡΟ 141 &1846 Α.Κ_1112 _7870292_

27 Ιανουαρίου 2021