Απόφαση ΔΕΔ 24/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2021

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΦΔ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΥΦ 2014): Παρ. 3 & 4 άρθρου 14 ΚΦΔ, Άρθρο 54 παρ.1 & 2 ΚΦΔ, ΠΟΛ 1022/2014, ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ. 1026/18, Άρθρο 6 Ν.4684/2020 Α.1273/2020 _1112 _3767161_

08 Ιανουαρίου 2021