Απόφαση ΔΕΔ 417/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2023

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ ΚΑΛΗΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ _8320691_

01 Μαρτίου 2023