ΠΟΛ. 1232/1997

Κατασκευή νέων σφραγίδων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Oικονομικών

26 Αυγούστου 1997