Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/22650/2005

«Αποδοχή από τη Διοίκηση των μεταφράσεων των μεταφραστών - πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου».

25 Νοεμβρίου 2005