Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.5812/2007

«Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης αστυνομικής ταυτότητας», κατά την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών».

06 Μαρτίου 2007