Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/3435/2010

«Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μελών 'Πληρώματος του 'Πλοίου, από τον Πλοίαρχο».

18 Φεβρουαρίου 2010