Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΑΠΦ.: 750/ΑΣ1317/2014

«Επικύρωση αλλοδαπού προξενικού εγγράφου εκδοθέντος στην αλλοδαπή».

08 Μαΐου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΗΛ.: 210-3682372

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 8 Μαίου 2014
ΑΠΦ.: 750/ΑΣ 1317

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
(φαξ:210-3230829)
Ε.Δ.: Γεν. Επιθεώρηση

ΘΕΜΑ: «Επικύρωση αλλοδαπού προξενικού εγγράφου εκδοθέντος στην αλλοδαπή».
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας με αριθ. πρωτ.Δ6Δ 1056714 ΕΞ 2014/3-4-2014.

Αναφερόμενοι στην παρ. 2 του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να γίνει δεκτή από. ελληνική δημόσια υπηρεσία εξουσιοδότηση πολίτη Βουλγαρίας, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου επικυρώθηιcε από υπάλληλο του Γενικού Προξενείου της Βουλγαρίας στην Βαλένθια της Ισπανίας, απαιτείται να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του βουλγάρου προξενικού υπαλλήλου, από την αρμοδία ισπανική υπηρεσία, η οποία διαθέτει δείγματα υπογραφής των αλλοδαπών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ισπανία και ακολούθως, να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του αρμοδίου ισπανού υπαλλήλου από τις αρμόδιες προξενικές αρχές της Ελλάδος στην Ισπανία.

Εναλλακτικώς, θα μπορούσε η υπογραφή του βουλγάρου προξενικού υπαλλήλου να επικυρωθεί από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές στην Βουλγαρία και ακολούθως, από τις αρμόδιες ελληνικές
προξενικές αρχές στην Βουλγαρία.