ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΑΔ Δ 1160281 ΕΞ 2014/2014

Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)

05 Δεκεμβρίου 2014