ΠΟΛ. 1118/2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Η ΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ.

29 Ιουλίου 2016