ΠΟΛ. 1231/2018

«Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’,(Α ́ 170)»-επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018)

20 Δεκεμβρίου 2018