ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 5645/2018

Άρση αντίρρησης της Ελλάδας για την προσχώρηση της Αλβανίας στη Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (apostille, Χάγης 5 Οκτωβρίου 1961)

01 Μαρτίου 2018