ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Α 1063671 ΕΞ 2020/2020

«Σχετικά με την αποδοχή ή μη παραστατικών πωλήσεων καυσίμων για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. σε δικαιούχους»

09 Ιουνίου 2020