Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2024/2020

«Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 – Λειτουργικό Στάδιο 4 (Phase 3 –FS4) του συστήματος EMCS στις 13 Φεβρουαρίου 2020».

21 Φεβρουαρίου 2020