Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2057/2020

«Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR.1 ή EUR-MED στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της κρίσης CoVid-19».

23 Απριλίου 2020